torsdag 29 mars 2012

Find the Jimmy!


Vid olika tillfällen har mitt utseende jämförts med dessa personer. Jag har rent utav misstagits för att vara två av dem.
Vilka får ni själva lista ut.

Inga kommentarer: