torsdag 11 februari 2010

Work in progress: Kapten Zoom del 6


Jag har inte ägnat Kapten Zoom en tanke sedan mitt senaste inlägg. När jag nu öppnar bilden ser jag genast en del småsaker jag vill ändra på. Precis som jag misstänkte hade jag alldeles för mycket grå linjer i kaptenens ansikte. Efter några snabba ingrepp med suddverktyget känns det genast mycket bättre. För att ge bilden lite mer kraft (eller snarare POW!) har jag ändrat cirkeln till en mer explosionsartad form som förstärker "serietidningseffekten".
Den skarpögde kanske lägger märke till att en del linjer försvunnit under processens gång, bland annat Zooms axelvadd och den nedre delen av ärmen. Den icke lika skarpögde kan jämföra med den tuschade versionen för att se vad jag menar. Jag tror starkt på arbetssätten Kill your darlings och Less is more. Det är alldeles för lätt att snöa in på detaljer när man arbetar med en bild. Tyvärr är det inte alltid som dessa detaljer fyller någon funktion, det kan rent utav vara så att de tar fokus från vad som egentligen är det viktiga i bilden. Genom att skala bort överflödig information i teckningen tycker jag att jag får en bättre helhet.
Det händer emellanåt att jag tecknar om detaljer i illustrator för att ge dem mer exakta rundningar. I det här fallet är det faktiskt bara ringen som jag gjort ett ingrepp i. Att jag lagt min signatur i gråskala beror på att jag inte vill att den tar för mycket plats i illustrationen. Nu återstår bara den svåraste biten; att skriva texten!

1 kommentar:

Pidde sa...

Kan du inte bara ta en gammal intervju och byta ut namnet mot Aners Linder?